Sobota, 26 listopadu, 2022
- Komerční sdělení -magazin

K čemu slouží hedge fondy?

Hedge fondy jsou specifickým typem investičních fondů. Co je jejich podstatou a jaké jsou jejich výhody?

Co je hedge fond (hedge fund)

Hedgeové fondy zařazujeme mezi fondy investiční. Jejich základní charakteristikou a zároveň největší předností je to, že dovolují téměř neomezené možnosti investování.

Nabízejí širokou škálu investičních strategií. Právě s rozdělením podle investičních strategií pracují některé definice. Další hledisko, podle něhož lze tyto fondy rozlišovat, se zaměřuje i na frekvenci obchodování.

V rámci své činnosti mohou spekulovat budoucí vývoj akciového či dluhopisového trhu, dále zajišťují kapitál investorů proti znehodnocení, případně provádějí cenovou arbitráž.

Jaké jsou výhody a nevýhody hedgeových fondů

Hlavní výhodou je to, že potenciálně z nich mohou plynout velmi zajímavé výnosy. Příslovečné zlaté pravidlo investování, že není zisku bez rizik, však platí i zde.

Hedge fondy totiž mohou být zatíženy i značným rizikem ztrát ve výši až stovek tisíc korun. Opírají se totiž i o investice, které mohou být pro některé investory omezeny, případně zcela zapovězeny, a to primárně z regulatorních příčin.

A je to i důvodem, proč se na investory před vstupem do hedge fondu kladou poměrně značné nároky. Svou roli sehrává nejen výše vstupní investice, ale přihlíží se i k minimálnímu jmění. A samozřejmě i k tomu, jakou zkušeností investor disponuje.

Vstupuje-li do fondu jednotlivec, jedná se zpravidla o velmi solventní klientelu. Základnu fondu nicméně může tvořit i skupina jednotlivců. Primárně jsou ale tyto fondy spíše určeny pro velké společnosti, jako jsou pojišťovny, banky či nadace.

Jak funguje investování v hedge fondech

Tyto fondy jsou založeny na členském principu a počet členů je často limitován. Z pohledu investora je stěžejní zejména to, že investování probíhá napřímo. Respektovat je nutnou minimální výši investice, která se pohybuje kolem cca 250 000 USD.

Rozhodující slovo má v rámci struktury tohoto fondu tzv. fund manager. Tato osoba rozhoduje o tom, do kterých investičních nástrojů hedge fond svůj kapitál zainvestuje.

Správce má současně nárok na odměnu, a to jak fixní ve výši cca 1 až 2 %, tak také podle výkonnosti fondu. Ostatně manažer se stává partnerem participujícím na struktuře fondu a přináší do něj vlastní prostředky.

Jak už bylo řečeno, využít ke své činnosti fondy mohou různé strategie. Obecně však lze tvrdit, že se v globálu vyznačují agresivní strategií řízení a přístup k řízení portfolia vykazuje značnou flexibilitu, neboť kromě prakticky žádné regulace nepodléhají ani pravidlům alokace a diverzifikace aktiv.

Tyto fondy využívají princip pákového mechanismu vypůjčování proti vlastním prostředkům. Často se setkáte i s používáním finančních derivátů.

Nejnovější články

Další články autora