Středa, 7 června, 2023
- Komerční sdělení -magazin

Učení nekončí dětstvím aneb jaký je význam andragogiky

Andragogika je specifickou odnoží pedagogiky. Co je její podstatou a proč má v současné době svůj velký význam?

Co je andragogika

Termínem andragogika se označuje aplikovaná pedagogická věda o výchově a vzdělávání dospělých lidí. Řadu společných rysů má s pedagogikou, věnuje se ale primárně odlišné cílové skupině. V čem je specifické vzdělávání dospělých?

Svůj význam má tento typ získávání znalostí primárně z hlediska profesního. Na zaměstnance se kladou stále výraznější nároky a řada z nich tak absolvuje změnu někdejšího zaměření formou rekvalifikačního kurzu, případně studiem další školy.

Také ten, kdo stávající uplatnění měnit vyloženě nechce nebo nepotřebuje, se musí neustále posouvat dále. Absolvovuje tak vnitrofiremní vzdělávání, různá školení a semináře.

Vzdělání by tak mělo být primárně praktické. Mezi jeho hlavní úkoly tedy patří primárně rozvoj schopností a dovedností a zvyšování kvalifikací a kompetencí.

Jaká jsou specifika vzdělávání dospělých

Dospělí studenti primárně vykazují vyšší míru motivace k učení. Ta je odpovědí na potřebu sebeuplatnění. Stejně tak lze pozorovat dobrou schopnost třídit informace a tvořit soustavu poznatků. K těmto poznatkům je obvykle student schopen stavět se přiměřeně kriticky a zároveň uplatňuje vyšší míru kritičnosti vůči sobě samému.

K úskalím vzdělávání dospělých osob patří především omezený časový fond. Odlišná je i perspektiva vnímání a času a práce s ním. Jedinec též může vykazovat známky rychlejší unavitelnosti a pomalejší schopnosti plnění úkolů.

Mnohdy jsou také komplikací již z předchozích let získané učební návyky. Student se tak komplikovaně přizpůsobuje poměrně striktnímu řádu vzdělávací instituce.

Andragogika dokáže tato specifická rizika velmi dobře odstínit a navrhuje adekvátní postupy vzdělávání, výchovy, řízení s ohledem na potřeby dospělých lidí. A právě takový systém moderní výuky doslova šité na míru dnes nabízí Evropská akademie vzdělávání.

Nejnovější články

Další články autora