Středa, 7 června, 2023
- Komerční sdělení -magazin

U povinností v souvislosti s BOZP se upravují některé lhůty

Právní úprava v souvislosti s bezpečností a ochranou zdraví při práci (BOZP) by měla být upravena. Týká se to zejména lhůt. Vyplývá to z novely zákona o BOZP z dílny ministra práce Milana Krajniaka (Jsme rodina), kterou ve středu schválili poslanci Národní rady (NR) SR.

Podle resortu práce novela zákona o BOZP má zlepšit podnikatelské prostředí, snížit administrativní zátěž a zvýšit úroveň BOZP. Ministerstvo navrhlo například sladit lhůty pro sepsání záznamu o registrovaném pracovním úrazu, upravit interval odborné praxe za účelem splnění odborné způsobilosti žadatele o vydání oprávnění k výchově a vzdělávání, nebo zpřezlit lhůty aktualizačních odborných příprav.

Návrh počítá is umožněním odbornému zástupci vykonávat činnosti odborného garanta i pro jinou fyzickou či právnickou osobu. „Navrhuje se také úprava lhůt lékařské preventivní prohlídky ve vztahu k práci u držitelů osvědčení nebo průkazů k provádění určených pracovních činností v oblasti BOZP v případě jejich dočasné pracovní neschopnosti. Návrh zákona také upravuje povinnost nahlášení změny údajů školitelů, a to do 30 dnů,“ dodal resort v předkládací zprávě.

Na zlepšení kvality BOZP resort navrhl sjednotit a stanovit jednoznačné podmínky získání oprávnění na činnost oprávněné právnické osoby. Rovněž se sloučí odborná způsobilost bezpečnostního technika a autorizovaného bezpečnostního technika. Zajistit se tak má jednotná úroveň odbornosti a zvýší se odbornost osob, které vykonávají funkci bezpečnostního technika.

Ministerstvo práce navrhlo účinnost novely od 1. ledna 2023.

Nejnovější články

Další články autora