Pondělí, 27 března, 2023
- Komerční sdělení -magazin

Jak vypadal trh s kancelářskými prostory ve čtvrtém kvartálu?

Ve čtvrtém kvartálu 2021 dosáhla celková nabídka kancelářských prostor (office stock) v Bratislavě 1,994 milionů m2. Až 65 procent z této nabídky nadále tvoří kancelářské prostory ve standardu A a 35 procent kancelářské prostory ve standardu B.

Během čtvrtého čtvrtletí 2021 přibyla v rámci Galvaniho business centra v pořadí pátá budova se stejnojmenným názvem Galvaniho Business Centrum 5 o celkové rozloze 15 886 m2 pronajímatelné plochy.

Pokud jde o vlastnickou strukturu, stejně jako minulý kvartál, přibližně čtyři procenta budov jsou ve vlastnictví státu a dalších třináct procent představují budovy, které jsou vlastněny a plně obsazeny stejnou entitou. Celkové zásoby pro komerční využití zůstávají na 83 procentech z celkových moderních kancelářských prostor v Bratislavě (1,67 mil. m2).

Celkově máme v Bratislavě téměř 675 tisíc m2 kancelářských prostor s platným certifikátem zelené/trvale udržitelné budovy. Jedná se o 35 procent celkového objemu kancelářských prostor v Bratislavě nebo 36 z 298 budov.

Z certifikovaného stocku má 62 procent BREEAM, 5 procent kombinaci BREEAM/WELL GOLD a 33 procent LEED certifikát. Nejvyšší hodnocení BREEAM Outstanding má pouze budova Twin City Tower, a v případě LEED Platinum jde o budovy Digital Park I-III a Ein Park Offices.

Kanceláře se mění. Jak budou bojovat o nájemníky?
Transakce na trhu kancelářských prostor (office take-up)

Nájemné transakce dosáhly ve čtvrtém čtvrtletí 2021 výměru necelých 98 000 m2, což představuje 124% nárůst ve srovnání s předchozím kvartálem. V meziročním srovnání vzrostl počet pronajatých ploch o 50 procent, což deklaruje výrazné oživení trhu. Celkově byl v roce 2021 zaznamenán historicky nejvyšší počet metrů čtverečních pronajaté plochy.

Impression of an interior of a modern office

Nejvíce přírůstků tvořily nové nájmy 54 procent a renegociace 37 procent. Předpronájmy byly na úrovni 8 procent, zbytek tvořily expanze stávajících nájemních smluv. Velikostí dominovaly transakce ve veřejném sektoru s největší transakcí o výměře 21 500 m2, ale také transakce v oblasti IT. Celkem bylo zaznamenáno rekordních 24 transakcí ve výměře nad 1 000 m2.

Nejnovější články

Další články autora